top of page

WELCOME

To Rim Ping Organic Farm

"ทุกกระบวนการผลิต สดจากฟาร์ม"

Home: Welcome

Organic and Natural Healthy Food.
ผัก ผลไม้ ออร์แกนิค และอาหารเพื่อสุขภาพ

Rim Ping Organic Farm Co.,Ltd.

Page 01-2-09.png

Farm

Page 01-2-10.png

Cutting, cleaning vegetables

Page 01-2-11.png

Packing

Page 01-2-12.png

Cold Chain Logistics

เริ่มต้นจาที่ดินแปลงเล็กๆ
ปลูกผักผลไม้สร้างกิจกรรมสนุกๆ ตามประสาครอบครัว จากความชอบ และความหลงใหลจนสร้างผลิตผลคุณภาพดี และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงผันตัวเองมาเป็นฟาร์มผักและผลไม้จนกลายมาเป็น "ริมปิง ออร์แกนิค ฟาร์ม" อย่างทุกวันนี้
 
LINE_ALBUM_230527.jpg
GMP_GOOD_MANUFACTURING_PRACTICE.png
GMP_GOOD_MANUFACTURING_PRACTICE.png

GMP

(GOOD MANUFACTURING PRACTICE)

ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่า สามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค

You can buy our products at

LINE_ALBUM_221202_0.jpg

Farm
Foods Market