top of page
น้ำผักเคลผสมเสาวรส (Kale Passion)

น้ำผักเคลผสมเสาวรส (Kale Passion)

เคสแพชชั่น ปริมาณ 250.

น้ำเคลผสมเสาวรส ปั่นแบบไม่แยกกาก

- ไม่ใส่น้ำตาล

- ไม่มีไขมัน

- ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย

    ฿65.00ราคา
    250 มิลลิเมตร
    bottom of page